Спомени

Млечнобели кости със седефен блясък,
потрошена младост, празни очни камери,
болка във пакети, лосион от радост,
прежълтели спомени, които сме забравили.

Юли, 2019г.

Коментари