Русалка

Слънцето бавно се протегна,
огнените си лъчи извади,
докосна леко морето
и огън на скалите запали.

Но рязко то в небето спря
и изпусна своята жълта запалка,
защото в този миг видя на брега
трупа на малка русалка.

То бавно отрони сълза
и после се тихо запита
тука защо е дошла
и викна – „Мене да види“!

Хукнаха лъчите рой
да обиколят земята:
„Ето, ето ви порой
да удовлетворя мечтата.“

А тя всъщност беше излязла
тъй глупаво там на брега,
за да види не жаркото слънце,
а сивата нощна луна.

Януари, 2018г.

Коментари