Ромео

Ромео тихичко запя
заедно със хора на несретните,
Жулиета заприглася им и тя
под тихия тон на аплодисментите.

Мене просто ме приспива
тази праволинейност на предателя
и да си призная, направо ме убива
ужасната мудност на театъра.

Надигнах се накрая уморено,
на излизане се сблъсках с Шекспир –
него го избутах възмутено:
„По дяволите с Вашите пиеси!“

Чувствах се нещастна и сломена,
нали съм малка предпочитам си комедията,
съвсем не се спогаждам с Мелпомена
и с цялата баналност на трагедията.

Отвън обаче се почувствах странно,
за миг изпитах леко колебание
и за нещастие вместо да побягна
се върнах в онова самотно здание.

Но още не достигнала до мястото
чух „ей сега Ромео ще умре“.
Завъртях се на 99 градуса,
за да спася навреме своето сърце.

Май, 2018г.

Коментари