Птици

Защо, по дяволите, птиците
нямат дом и си отиват?
А знаят ли, че там по жиците
протича ток и те умират?

За мене всъщност мъдростта
се крие в птичата поема,
но те излитат в пустошта
и става зимата студена.

На равни махове с крила
отнасят те живот и минало.
Сънувам птичите ята,
които вече са заминали.

Януари, 2020г.

Коментари