Кратко

Жабата шмугна се в шубрака,
а самодивата превърна се в мъглица,
остана само знакът Стоп,
самотен спътник на Луната.

Октомври, 2017г.

Коментари