Карти

Свалям пластове от злоба,
черен блок обсидиан,
това го знам, това го мога,
живея в този меридиан.

Вървя по пътя си опрашен
от остри бури и мъгли,
животът всъщност не е страшен,
с лечебни цели ни боли.

Този паралел е мой,
това е моята вселена,
мога да си позволя прибой,
а също и съдба солена.

Преглъщам тъпите беди,
знам, че смелостта си струва
и колкото и да боли
ще лъжа и ще се преструвам.

Това е мое притежание,
лице, не, всъщност изражение,
живея в карти разчертани
и не признавам поражение.

Юли, 2019г.

Коментари