Дявол

Превивам се от отчаяние и болка,
пламват бузите ми от несдържан срам,
дяволът танцува с ангел полка,
аз съм на ръба и си го знам.

Задържам се повдигната на пръсти,
полюшвам се като изправена трева,
дяволът се връща, носи кръста,
пускам се и падам в пропастта.

Април, 2019г.

Коментари