Душа

В сърцето ми раздраха улей,
а после сред скали го стриха
и още преди да стане струпей
в него куп злини попиха.

И в тази нощ душата се откъсна,
бягаше от тялото със страх,
първо бавно, бавно ходеше на пръсти,
но после обърна го на бяг.

На другата сутрин я потърсих,
но не я намерих в купчината слама,
накрая от нея се отърсих,
но често чувствам как ме наблюдава.

Март, 2018г.

Коментари