Дуел

Още в този първи миг
разбра се кой ще победи,
че Ник ще падне на земята, 
а Том ще присвои правата
да се ожени за Елена,
а тя от битката сломена
се молеше дори за миг
предимство да спечели Ник.

И той отстъпваше назад
отивайки към своя крах,
но послужи си с измама,
доби на устните си пяна
и просна се като умрял.

Том се спря във тръпки цял
и изведнъж подскочи как стоеше
и падна – вече мъртъв беше.

Елена трябваше да пее и да скача
вместо да се моли и да плаче,
но изведнъж изчезна целият светлик:
– О, какво направи Ник!

Декември, 2017г.

Коментари