Вени

Вените се пукат
и потича кръв,
стича се по белега
на раздрана плът.

Писъци се втурват
с полепнал хоросан,
удрят ме и бутат,
но аз оставам там.

Вратата се отвори,
докторът излезе,
намръщен рекох „моля?“
– Най-добре вървете.

Балончето се пука
и потича младост,
стича се, съсирва
обгорена радост.

Март, 2018г.

Коментари